top of page

מאמרים ועדכונים אחרונים

שינוי בעמלת פירעון מוקדם- מאת רו"ח אריק אברגיל פברואר 2015
בנק ישראל קבע שהחל מאמצע פברואר 2015 יהיה שינוי באופן חישוב העמלה לפירעון מוקדם. עמלה זו תחושב בצורה שעשויה מעט להקל על הלווים שלקחו משכנתא בריבית שהינה מעל הריבית הממוצעת באותה תקופה. מרגע כניסת התקנה לתוקף, כאמור בפברואר 2015, העמלה תחושב על פי ההפרש בין ריבית המשכנתא או הריבית הממוצעת בחודש לקיחת המשכנתא, הנמוך מבניהם, לריבית הממוצעת בעת פירעון ההלוואה. מבולבלים? בואו נעשה סדר.

לקיחת משכנתא עבור דירת יד שניה במה זה כרוך? מאת רו"ח אריק אברגיל מרץ 2015

שינויים רידקלים בתחום האג"ח הממשלתי שחלו בשבוע האחרון האמירו את עלויות הגיוס של הבנקים....

שינוי מגמה? אולי... מאת רו"ח אריק אברגיל יוני 2015

רשימת המשימות לצורך מחזור המשכנתא כוללות לא פעם המון משימות מטרידות ומעצבנות

במאמר זה ננסה לעמוד על רשימת המשימות ומהן מצריכות מאיתנו...

bottom of page