top of page

משכנתא בשלבים

על מנת לקבל את התוצאות הרצויות בלקיחת משכנתא יש לבצע מספר שלבים חיוניים שעשויים להיות מכריעים בבניית תמהיל כלכלי נכון עבור הלקוח.

אנחנו במשכנתיק נבנה עבורכם את התמהיל שמתאים ביותר עבורכם, נפרט עבורכם את המסלולים, נלמד את הצרכים העיקרים של הלקוח לאורך חיי המשכנתא ונעמוד את הסיכונים בכל אחד מהמסלולים שתבחרו, המטרה העיקרית בדרך למשכנתא היא לאפשר ללקוחתינו להיות ערים ומודעים לאורך כל שלבי וחיי המשכנתא...

 משכנתא זה משכנתיק יעוץ משכנתאות
 משכנתא זה משכנתיק יעוץ משכנתאות
משכנתא, יעוץ משכנתאות

תוצאות ​​

השלב הסופי הוא למעשה שלב התוצאות, שלב זה הינו תולדה של השלבים הקודמים.

אם פעלנו בשלב תכנון המשכנתא ובניית האסטרטגיה נכון הרי שנגיע לתוצאות הרצויות מבחינתנו.

חשוב לזכור כי תוצאות לקיחת המשכנתא/מחזור המשכנתא הן תולדה של ניתוח המצב הקיים והשערות לגביי העתיד ולכן חשוב מדיי תקופה של כמה שנים, לבדוק את מצב המשכנתא שלנו, לבחון את מצב השוק ובהתאם לכך לתכנן מחדש את צעדינו הפיננסים.

אנו במשכנתיק נביא אתכם לתוצאות הרצויות עבורכם.

 

 

אסטרטגיה​​

בניית אסטרגיה היא השלב השני והמשלימה לשלב תכנון המשכנתא שלכם.

שלב זה כולל למעשה ניתוח של המצב הפיננסי בתא המשפחתי שלכם, מהן הציפיות לעתיד ובניית אסטרטגיה לסילוק המשכנתא, למשל ייתכן כי ביכולתינו לסלק את המשכנתא ב-5 השנים הראשונות, להשערה שכזו ישנן משמעויות רבות בעת בחירת המסלולים ובניית תמהיל המשכנתא.

גם כאן, המומחים שלנו יסייעו לכם לבחור אטסרטגיה מנצחת שתתאים בשבילכם.

 

תכנון ​​

השלב הראשוני, הוא שלב התכנון של המשכנתא, של זה כולל ניתוח של הנתונים הקיימים כגון: סכום הדירה, אחוז המימון הדרוש להלוואה, משך חיי המשכנתא, נקודות יציאה, התאמת מסלולים וכד'.

השלב הנ"ל הינו קריטי בטרם לקיחת המשכנתא שכן כל לווה חייב לדעת את מגבלות התא המשפחתי מחד ואת משמעות הארכת חיי ההלוואה מאידך.

אנחנו במשכנתיק נותנים חשיבות רבה לשלב התכנון של המשכנתא ולבניית תמהיל הלוואה שהוא המתאים ביותר עבורכם.

 

bottom of page