top of page

צמוד, לא צמוד

אם מציעים לי בבנק שני מסלולים, הראשון הוא מסלול קבוע ולא צמוד (קל"צ) והמחיר שלו לשנה הוא 5% לשנה. המסלול השני הוא מסלול ריבית קבועה אבל צמודה למדד עם ריבית של 2% לשנה, לריבית הזו מצטרף בכל שנה מדד של 3% - מי יודע את התשובה?

 

רוב האנשים לא באמת יודעים את התשובה אבל התשובה האינסטנקטיבית היא שהמסלולים זהים ובסוף נשלם על כל אחד מהמסלולים אותו הדבר- אז זהו שלא!!! הבעיה היא שאת החישוב הזה אנחנו עושים בראש ונראה לנו הגיוני ש-5% ריבית ללא מדד שווה  ל-2% ריבית + מדד של 3%, הרי זה גם יוצא 5% אז כנראה שזה פלוס מינוס אותו הדבר.

 

את התשובה אני מציג לכם פה (לא באמת ציפיתי שמישהו יידע זה נושא שצריך ללמוד אותו), ואתם בטח תוהים לעזעזאל אני באמת מבין מה לעשות? סביר להניח שלא (עולם המימון והידע הכרוך בהבנתו אינם פשוטים להבנה)
אבל זה בדיוק הרגע לעצור ולהיזכר שזו כנראה העסקה הגדולה בחיינו ומתעסקים פה בדבר שכל סטיה קטנה בו ועל כל טעות זעירה משלמים ולרוב משלמים ביוקר.  לכן, אתם חייבים להיות יותר יסודיים ולא להניח הנחות מראש שלא באו אחרי בירור מקיף וירידה לפרטים.

bottom of page