top of page

גברת עם סלים

אחד השיעורים הראשונים שלמדתי בבנק הוא שמשכנתא כדאי לחלק למספר מסלולים, הרעיון המרכזי שעומד מאחורי הטענה הזו הוא שכדאי לפזר סיכונים ומאוד מסוכן "לשים את כל הביצים בסל אחד".

ברמת העיקרון המשפט הזה נכון שמדובר במשכנתא (ובעוד דברים בחיים), יחד עם זאת צריך לדעת לאיזה מסלולים כדאי לחלק, מה יהיה המשקל של כל מסלול ומסלול ולכמה שנים לקחת כל מסלול.

 

-הדבר הכי חשוב שצריך לדעת הוא שאין תשובה ברורה ונכונה, מה שנכון היום יכול מאוד להיות שלא יהיה נכון למחר, ומה שמתאים למשפחה אחת יכול להיות ממש לא מתאים וממש לא כלכלי למשפחת אחרת, לכן אני אנסה לתת כאן מספר כללי אצבע על פי הם תוכלו לנסות ולבנות לכם את תמהיל המשכנתא הנכון עבורכם.

 

-במהלך שנת 2011 בנק ישראל הוציא הנחיה לבנקים למשכנתאות, ההנחיה אוסרת על הבנקים לתת הלוואות בריבית משתנה שיהוו מעל 33% מסך ההלוואה של הלקוחות.

 

במילים פשוטות, אם בעבר יכולנו לקחת משכנתא בריבית משתנה בגובה 100% מן ההלוואה(לדוג: לקחת מיליון שקל משכנתא במסלול פריים), היום ניתן לקחת רק 330 אלף ₪ בריבית פריים והשאר בריבית קבועה).הרעיון של בנק ישראל מגיע מהרצון שהלקוחות לא יתפתו לקחת משכנתא בריבית נמוכה וביום שהיא תעלה הם לא יוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתא ולכן הוא מורה לבנקים לחשוף כמה שפחות את הלקוחות לשינויי הריבית.

bottom of page