top of page

תמהיל תמהיל תמהיל

למה אף פעם לא רואים כותרת בעיתון 'מגדת עתידות זכתה בלוטו?...".אף אחד לא יכול לצפות מה תהיה הריבית או מה יהיה שער הדולר בשנים הבאות, ולכן אין תמהיל מושלם.לדוגמא, משכנתא שיש בה רכיב פריים שנלקח כשהריבית הייתה גבוהה ומאז הריבית ירדה מתבררת בדיעבד כעסקה מצוינת, אבל באותה מידה הריבית יכלה לזנק ואותה משכנתא הייתה מתגלה כטעות יקרה מאד.

 

הגבלות על התמהיל -בנק ישראל הגביל את תמהיל המשכנתאות החדשות אותן אתם יכולים לקחת. לפי ההנחיה, לפחות שני שלישים מהסכום חייב להיות בהלוואות בהן הריבית קבועה או ריבית משתנה לעיתים רחוקות (5 שנים או יותר).

אפשר לקחת עד שליש מתמהיל המשכנתא בפריים, או במט"ח, שהן הלוואות בריבית משתנה בתדירות גבוהה מאוד.

מטרת התמהיל היא לאזן, לגוון ולפזר סיכונים, כדי להשיג מקסימום יציבות ומינימום סיכונים במידת האפשר. 

 

bottom of page