ריביות או לא להיות

ישנם כיום הרבה מסלולים בשוק המשכנתאות חשוב להתאים את המסלולים הרלוונטים לכל לקוח שכן כל מסלול מציג יכולת החזר שונה ומתבטא ברמת סיכון שאותה מעוניין הלקוח להשיג.

כמו כן, ייעוץ המשכנתא עוזר במכרז ריביות והשגת הריביות המיטביות ללקוח.

 משכנתא זה משכנתיק יעוץ משכנתאות