top of page

תחרותיות- זאפ למשכנתא!

אנחנו בעצם בודקים מחירים לכל דבר שאנחנו קונים למעשה ובכל תחום לדוגמה מוצרי חשמל, בגדים, אוכל, חברות התקשורת וכד'. אם כך, למה למעשה אנו מרשים לעצמנו לא לבדוק מחירים של המשכנתא שלנו? אולי כי אנו מפחדים מהקנסות איתם הבנק "מאיים" עלינו ? אולי כי אנו לא מבינים  מה לבדוק?

ככל הנראה כל התשובות נכונות, אבל לא מצדיקות את חוסר המעש בנושא זאפ למשכנתא כבר אמרנו?

 משכנתא זה משכנתיק יעוץ משכנתאות
bottom of page